איורים לצד האחורי של הכריכה

את המבנה של צד הקדמי של גליונות בבל כבר עיצבתי. יהיו בו הלוגו, התוכן ומפה של העולם שבה מסומנים המקומות בהם מדוברים/דוברו השפות שמופיעות בגליון. בצד האחורי ×™×”×™×” איור: עבור הגליונות הכלליים — איור שנוגע לריבוי־לשונות, תרגום או כל עניין לשוני רלוונטי אחר; עבור הגליונות הנושאיים — איור שנוגע לנושא הגליון. אם תרצו להשתתף בבבל […]