אודות

בבל הוא כתב־עת חדש לתרגום מלשונות שונות בעולם שהתרגומים מהן לעברית מעטים. בבל מהווה במה לחלוק בה עם הקורא העברי את עושר היצירה האנושית, ממקומות שונים ומתקופות ותרבויות שונות — עושר יצירה שלרובו המוחלט אין לדובר־העברית גישה באופן רגיל. בבל הוא הבמה היחידה בעברית המוקדשת לנישה הזאת.
תוכלו לקרוא על הרציונל (‘מניפסט’, אם תרצו) שעומד מאחורי בבל במקומות הבאים:


אתם מוזמנים להגיש תרגום לפרסום (ולעזור בכל דרך אחרת), להרשם לרשימת־דיוור לקבלת גליונות בדואר אלקטרוני (או להקל על העיניים ולקרוא גליונות מודפסים, לעיין בגליונות קודמים בארכיון, ולהאזין לטקסטים מוקראים.

אשמח לכל הצעה או רעיון, בכתובת babilu ב־digitalwords.net או בטלפון 02-6419913 (יודה).
כתובת למשלוח מכתבים:

יודה רונן
הנחל 4/6
הגבעה הצרפתית
ירושלים
97882


למען הסר ספק: אין לי או לכתב־העת כל קשר להוצאת בבל או לחברה ‘בבל שרותי תרגום‘.

בבל יוצא בהוצאת פושישית.

למידע טכני, ר’ הקולופון.