קולופון

פעם, וגם לפעמים היום, נהגו לחתום ספרים בקולופון: מטא-טקסט קצר, לפעמים מלווה באלמנט גראפי, שמתאר את הדפוס של הספר המדובר. זה מנהג יפה בעיני, ואני מאמץ אותו לבבל.

הגליונות המודפסים:

  • הגליונות מסודרים בעזרת XeLaTeX (תראו איזה יופי).
  • סידור שפות שנכתבות מימין לשמאל מתאפשרת בעזרת החבילה bidi.
  • סידור טקסט עמוד מול עמוד, תרגום מול מקור, מתאפשר בעזרת החבילה ledpar.
  • לפירוט שאר החבילות שמשמשות ביחד לסידור הטקסט ר’ הקובץ Preamble.tex בכל גליון.
  • הפונטים שנעשה בהם שימוש: SBL Hebrew עבור עברית; Gentium ו־Junicode עבור כתב לטיני (הראשון לטקסט כללי; השני לטקסטים ימיביניימיים וכשחסרים גליפים בראשון).
  • הדפוס נעשה על דפים בגודל A4 המקופלים לגודל A5. סידור העמודים בגודל A5 על פני גודל A4 נעשה בעזרת התוכנה CocoaBooklet.
  • נדפס בשירותי־הצילום של אגודת־הסטודנטים של האוניברסיטה העברית (אצל ע׳זי, שעזר לי המון בקיפול…; תגידו שיודה שלח אתכם… ☺).

האתר:

  • האתר רץ על מערכת WordPress.
  • ערכת־העיצוב היא Manifest של Jim Barraud.
  • האתר מתאכסן אצל DreamHost.

העריכה של כל הטקסטים נעשית באמצעות Vim (ספציפית: MacVim). המלצה חמה: לעבוד עם Fixedsys Excelsior ועם ההגדרה set noantialias.

הלוגו של בבל הוא עיבוד של המגדל המרהיב מ־Turris Babel sive archontologia לאתנזיוס קירכר (עמ’ 41).