קריאה לתרגומים

בבל עתיד להיות כתב־עת לתרגום מלשונות שונות בעולם שהתרגומים מהן לעברית מעטים. כולי תקווה שהוא יתפוס תאוצה ויגיע למצב שבו האינרציה שלו תניע אותו. כדי להגיע למצב ×›×–×” אני זקוק לעזרתכם: קראו בבקשה את הקריאה לתרגומים, המצורפת למטה. לחצו על ‘Fullscreen’ לצפיה בגודל נוח.
אהיה אסיר־תודה למי שיתרום בתרגום, בהפנית אחרים שבבל עשוי לעניין אותם (בשלב זה חשוב ליצור בסיס של קוראים ומתרגמים) ובכל דבר אחר. אם תרצו להדפיס את הקריאה לתרגומים (שני דפי־A4) או אם החלונית למטה לא מופיעה, הנה קובץ.

הטקסט דלעיל מכוון במקור לפרסום באוניברסיטה העברית, אבל הוא פונה לכל אדם.